środa, 12 marca 2014

Three new "Wraithstone" bases from Micro Art Studio | Trzy nowe podstawki "Wraithstone" z Micro Art Studio

Micro Art Studio company has released three new sets of round resin scenic bases from its "Wraithstone" range. All new sets contain bases with so called "wide lip". First set contains just one 50 mm round base, second contains two randomly chosen 40 mm bases and a third consists of five randomly chosen 30 mm bases. Price of all sets is the same - 4.92 EUR per set. Bases were designed by Sasha Tynan and sculpted by Sebastian Makowski.

Firma Micro Art Studio wprowadziła do sprzedaży trzy nowe zestawy okrągłych żywicznych podstawek scenicznych z linii "Wraithstone". Wszystkie podstawki z nowych zestawów posiadają tzw. szeroki brzeg. Pierwszy zestaw zawiera jedną podstawkę o średnicy 50 mm, drugi zestaw składa się z dwóch losowo dobranych podstawek o średnicy 40 mm, natomiast w skład trzeciego wchodzi pięć losowo wybranych podstawek o średnicy 30 mm. Cena wszystkich nowych zestawów jest identyczna, wynosi 17,71 PLN za zestaw. Autorem projektu podstawek jest Sasza Tynan, wyrzeźbił je Sebastian Makowski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz