czwartek, 20 lutego 2014

Will we see metal orcs from Spellcrow? | Czy zobaczymy metalowe orki ze Spellcrow?

Spellcrow company has updated its Facebook fanpage, showing orc miniature built from company's resin bits and asking to cast or not cast such miniatures in metal. Resin "prototype" still lacks one of the arms, which will be sculpted entirely from scratch.

Firma Spellcrow zamieściła na swojej stronie fejsbukowej zdjęcie, na którym widoczny jest ork zbudowany z żywicznych części tego producenta. Zadano także pytanie, czy odlewać takie figurki w metalu. Żywicznemu "prototypowi" brakuje jednej z rąk, która zostanie wyrzeźbiona od zera.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz