poniedziałek, 3 lutego 2014

River and a bridge from Terrains4games (WIP) | Rzeka z mostem z firmy Tereny do gier (WIP)

Terrains4Games' Facebook fanpage has been updated with a new photoalbum with pictures showing first cast of upcoming new river model. This model will be dedicated for 15 mm scale but - as the bridge will have variable length - will be also good as a stream for 28 mm scale games. This new set will be offered in three variants - resine (unpainted), painted (with flock and grass) and premium (painted, flocked, grass and clear resin water effect).

Firma Tereny do gier zamieściła na swoim fanpejdżu fejsbukowym album przedstawiający zdjęcia prototypu przygotowywanego modelu rzeki z mostem. Model dedykowany będzie do skali 15 mm ale - ponieważ most będzie mógł mieć różną długość - będzie także nadawać się jako strumień do gier w skali 28 mm. Nowy model oferowany będzie w trzech wariantach - resin (czysty odlew), pomalowany (malowanie, trawki i posypka) oraz premium (jak wcześniej, plus żywica tworząca efekt wody).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz