poniedziałek, 17 lutego 2014

Pulp City is getting a little crowded | Pulp City się zaludnia

Yet another unlocked stretch goal in "Pulp City" Kickstarter campaign. With breaking of 80 000 USD of declared pledges level, new group of miniatures has been unlocked. Pack of Citizens will contains Mum, Dad, two kids and two family pets - your ordinary citizens running away from battling Supremes. Whole group will be available for the special Kickstarter price of 15 USD.

Osiągnięto kolejny cel dodatkowy kampanii kickstarterowej gry "Pulp City". Wraz z przekroczeniem poziomu 80 000 USD zadeklarowanych wpłat, odblokowana została nowa grupa figurek. Zestaw Mieszkańców miasta będzie zawierał Mamę, Tatę, dwójkę dzieci oraz psa i kota - rodzinę niewinnych mieszkańców miasta, uciekających z pola walki Superbohaterów. Cała grupa dostępna będzie w cenie 15 USD, obowiązującej dla uczestników zbiórki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza