niedziela, 16 lutego 2014

Polish cavalry in 1:72 scale (WIP) | Kawaleria polska w skali 1:72 (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has shown first photo of new 1:72 scale miniatures (20 mm wargaming scale) being worked on. We can expect Polish cavalry from September 1939 soon.

Firma Scibor Monstrous Miniatures udostępniła zdjęcie, na którym pokazany został obecny stan prac nad nowymi figurkami w skali 1:72 mm (czyli wargamingowej skali 20 mm). Nowe miniaturki przedstawiać będą kawalerię polską z września 1939 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz