środa, 19 lutego 2014

Fortress Guardian from REM (WIP) | Strażnik fortecy z REM (WIP)

Ristuls' Extraordinary Market company shared with us a photo showing one of its new miniatures being sculpted. New figure is labelled as Fortress Guardian.

Firma Ristul's Extraordinary Market opublikowała zdjęcie, pokazujące obecny wygląd opracowywanej właśnie nowej figurki. Będzie ona nosić nazwę Strażnik Fortecy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz