wtorek, 18 lutego 2014

Crew for Polish Fiat 508 from SMM (WIP) | Załoga Polskiego Fiata 508 z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has published a photo showing one of the new historical 1:72 scale sets being worked upon. Miniatures shown on the photo are labelled as Polish cavalry crew for Polski Fiat 508.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała zdjęcie, na którym widoczny jest jeden z opracowywanych nowych zestawów historycznych w skali 1:72 - załoga Polskiego Fiata 508 z jednostki kawaleryjskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz