sobota, 18 stycznia 2014

Photos of painted workhouse from Micro Art Studio | Zdjęcia pomalowanego warsztatu z Micro Art Studio

Micro Art Studio has shared some photos made by its worker, Hortwerth, where he shows painted new HDF building model for "Wolsung SSG" - Workhouse.

Firmo Micro Art Studio udostępniła kilka zdjęć zrobionych przez jej pracownika, Hortwertha, na których pokazuje on pomalowany przez siebie jeden z kolejnych budynków HDF jaki ukaże się wkrótce na rynku,  przeznaczny do gry "Wolsung SSG" model Magazynu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz