środa, 15 stycznia 2014

Cloud Smashers and Ancestral Guardian from Titan-Forge (WIP) | Zapowiedź dwóch nowych jednostek w kampanii "Metalowe Brody"

Titan-Forge company continues to update its Kickstarter "Metal Beards" campaign website daily. Today we can see some 3D renders and a movie of new unit for steampunk dwarves - Cloud Smashers. This is a new unit of dwarves armed with two runic hammers and using steam jet packs. Additionally you can see a concept art for a Ancestral Guardian - huge steam powered "mecha"-like power armour which will be available with a variety of weapons.

Firma Titan-Forge praktycznie codziennie aktualizuje stronę swojej kampanii kickstarterowej "Metalowe Brody". W dzisiejszej aktualizacji możemy zobaczyć rendery 3D i film przedstawiający nową jednostkę dla steampunkowych krasnoludów - Cloud Smasherów. W jednostce tej znajdą się figurki uzbrojone w dwa młoty runiczne i korzystające z parowych plecaków odrzutowych. Dodatkowo aktualizacja zawiera także rysunek koncepcyjny dużej figurki o nazwie Ancestral Guardian - napędzanego parą pancerza wspomaganego, który będzie można zbudować w kilku wariantach uzbrojenia i z siedzącym w nim krasnoludem widocznym lub zakrytym pancerzem głowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz