sobota, 9 maja 2015

Shirley 'Crazy' Stone show as a render | Render figurki Shirley 'Crazy' Stone

Postindustrial Games, publisher of upcoming 'HINT' game, has shown a 3D render of Shirley 'Crazy' Stone, one of the characters from unlocked during current Kickstarter campaing additional set of miniatures belonging to the SAR megacorporation. When the add-on has been announced only concept art was shown.

Firma Postindustrial Games, wydawca opracowywanej gry "HINT", pokazał render 3D figurki Shirley "Crazy" Stone, jednej z postaci z odblokowanego podczas trwającej kampanii crowdfundingowej dodatku, wprowadzającego miniaturki z megakorporacji SAR. Kiedy dodatek ten ogłoszono jako cel dodatkowy, pokazano jedynie szkic koncepcyjny miniaturki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz