sobota, 9 maja 2015

Poligon Wargaming Convention | Konwent Gier Bitewnych "Poligon"

"Poligon" is a small but growing Polish Wargaming Convention, held annually in Cracow. This year convention will take a place on 13 and 14th of June, again in a halls of Aviation Museum in Cracow, where wargaming tables will be placed between silent witnesses of aviation history. Poligon is a meeting place for people interested in various games - not only historical, but also fantasy and science fiction. It will be a great oppurtunity to meet likeminded players, some Polish companies and people working for them (being there both officially and unofficially), to play some games in a friendly enviroment, to chat and to have a great time.

"Poligon" to mały ale rozwijający się konwent gier bitewnych, odbywający się corocznie w Krakowie. Tym razem spotkanie będzie miało miejsce w dniach 13 i 14 czerwca, ponownie w gościnnych halach Muzeum Lotnictwa w Krakowie, gdzie stoły do gier rozstawione będą pomiędzy cichymi świadkami historii lotnictwa. "Poligon" pomyślany jest jako miejsce spotkań dla graczy bawiących się rozmaitymi grami - historycznymi, fantasy i science-fiction. Będzie to świetna okazja do spotkania ludzi dzielących wspólną pasję, spotkania polskich firm i ich pracowników (przebywających tam zarówno oficjalnie, jak i całkowicie nieoficjalnie), rozegrania paru gier, pogadania na ulubione tematy. Mówiąc krótko, będzie to okazja do wspaniałej zabawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz