poniedziałek, 4 maja 2015

'HINT' game's KS campaign update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "HINT"

Developers of the 'HINT' game has updated its Kickstarter campaign website - twice. First update shows Shirley 'Crazy' Stone, another character from SAR Angels corporation. Second update shows photos from playtesting of improved and changed rules.

Twórcy gry "HINT" zaktualizowali stronę jej kampanii kickstarterowej - dwukrotnie. Pierwsza aktualizacja przybliża postać Shirley "Crazy" Stone, kolejnej bohaterki z korporacji SAR Angels. Druga zawiera zdjęcia z rozgrywek próbnych, podczas których testowano zmienione lub nowe zasady gry.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz