sobota, 16 maja 2015

Concept art of upcoming figure from Siren Miniatures | Szkic koncepcyjny przygotowywanej figurki z Siren Miniatures

Siren Miniatures has shown a concept art for its upcoming miniature.

Firma Siren Miniatures pokazała szkic koncepcyjny jednej z przygotowywanych figurek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz