sobota, 16 maja 2015

ZEN Terrain shows antenna tower | ZEN Terrain pokazuje wieżę z antenami

ZEN Terrain company has shown a photo of its upcoming marker - Short Range Antenna Tower.

Firma ZEN Terrain pokazała zdjęcie swojego przygotowywanego znacznika - Wieży z Antenami Krótkiego Zasięgu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz