piątek, 6 marca 2015

Two new sets of parts for Guards/Scouts from Spellcrow | Dwa nowe zestawy części dla Gwardzistów/Skautów ze Spellcrow

Spellcrow offers two new sets of resin 28mm 'heroic' scale parts for converting your miniatures. First is labelled as 'Feral Guards/Scouts torsos', second is 'Guards/Scouts legs'. Both sets contain ten resin casts each, you can buy them for 8 EUR (torsos) and 10.90 EUR (legs). All new parts were designed and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow oferuje dwa nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic", przeznaczone do konwertowania figurek. Pierwszy z zestawów nosi nazwę "Torsy dzikich Gwardzistów/Skautów", drugi to "Nogi Gwardzistów/Skautów". Oba zawierają po dziesięć odlewów, ich ceny to 29 PLN (torsy) i 39,50 PLN (nogi). Autorem projektów i rzeźb jest Marek Rurarz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz