sobota, 7 marca 2015

Green light for 'Alien vs. Predator' miniatures | Zielone światło dla figurek z gry "Alien vs. Predator"

Prodos Games informs, that after many months of waiting, all elements of the 'Alien vs. Predator' game - except the rules - got final approval. The rules are in the final stages and will be sent to a professional proofing company.

Prodos Games informuje, że po wielu miesiącach oczekiwania wszystkie elementy gry "Alien vs. Predator" - z wyjątkiem zasad - zostały zaakceptowane. Same zasady są w ostatniej fazie produkcji, zostaną wkrótce wysłane do profesjonalnej firmy redakcyjnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz