niedziela, 29 marca 2015

New model of Werner Kube for "HINT" game | Nowy model Wernera Kube do gry "HINT"

'Human Interface - Nakamura Tower' game's Facebook profile has been updated with a 3D rendero of a new model of Werner Kube from Nakamura squad. Check it here.

Na profilu fejsbukowym gry "Human Interface - Nakamura Tower" zamieszczono render 3D nowej wersji modelu Wernera Kube z oddziału Nakamura. Można go zobaczyć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz