niedziela, 29 marca 2015

An interview with developers of 'Wolsung SSG' | Wywiad z twórcami gry "Wolsung SSG"

Warchimera, Polish distributor of 'Wolsung SSG', has published a interview with developers of this game from Micro Art Studio. You can watch this video here (Polish only).

Warchimera, polski dystrybutor gry "Wolsung SSG", przeprowadziła wywiad z jej twórcami z firmy Micro Art Studio. Wywiad można obejrzeć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz