niedziela, 15 lutego 2015

Radar prototype from ZEN Terrain | Prototyp radaru z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown first photos of finished prototype of its upcoming radar model in 28mm scale. You can see it on manufacturer's Facebook profile here.

Firma ZEN Terrain pokazała pierwsze fotografie ukończonego prototypu opracowywanego obecnie modelu radaru w skali 28 mm. Zdjęcia można zobaczyć na profilu fejsbukowym tego producenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz