piątek, 13 lutego 2015

Barbarian champion from Scibor Monsterous Miniatures | Czempion barbarzyńców produkcji Scibor Monsterous Miniatures

'Barbarian Champion' is a new resin 28mm 'heroic' scale miniature which was released by Scibor Monsterous Miniatures company. New release is supplied with square 25 mm resin, scenic base, its price is 7.52 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic", jest ona opatrzona nazwą "Barbarian Champion". Do figurki dostarczana jest żywiczna podstawka sceniczna o boku długości 25 mm. Cena nowości to 30 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz