piątek, 13 lutego 2015

Further wip render of railroad boxcar from Black Grom Studio | Kolejny render 3D wagonu kolejowego z Black Grom Studio

Black Grom Studio has published further wip 3D render of its upcoming railroad boxcar from WW2 era. You can see it on company's Facebook profile here.

Firma Black Grom Studio opublikowała kolejny render 3D, pokazujący stan zaawansowania prac nad laserowo ciętym modelem wagonu kolejowego z okresu II wojny światowej, który ukaże się w skali 28 mm "heroic". Ilustrację można zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz