poniedziałek, 26 stycznia 2015

Upcoming heads of Young Race from Spellcrow | Zapowiedź głów Młodej Rasy ze Spellcrow

Spellcrow has previewed upcoming new bits - heads of Young Race, for elves or space elves. You can see photo on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow zapowiedziała wydanie zestawu nowych części - głów przedstawicieli Młodej Rasy, elfów lub kosmicznych elfów. Zdjęcie głów jest widoczne na profilu fejsbukowym tego producenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz