poniedziałek, 26 stycznia 2015

Aaargh! Goblin Pirates from Kromlech! | Aaaargh! Gobliny-piraci z Kromlecha

Kromlech has released today new sets of resin 28mm 'heroic' scale miniatures sharing one common theme - piracy. First, there is set containing all miniatures released today (one one additional miniature unavailable elsewhere except this pack): 'Rotting Octopus Crew'. This set consists of 14 resin miniatures supplied with plain plastc round 25 mm bases. You can buy it for 49,99 EUR.
Then we have smaller sets: 'Gobbosa Blakk Eye with Gnawer' (two miniatures, 9.99 EUR); 'Goblin Pirates Command Group' (3 miniatures, 12.99 EUR); 'Goblin Pirates Deck Cannon' (2 goblins and a cannon, 12.99 EUR) and 'Goblin Pirates Salty Dogs' (5 miniatures, 14.99 EUR).
Buyer may also choose all these miniatures to be supplied with square, plain plastic 20 mm bases instead of round bases.

Kromlech rozpoczął dziś sprzedaż nowych zestawów żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", które łączy jedna cecha - piractwo. Największy z nowych zestawów to zestaw zbiorczy, zawierający wszystkie wydane dziś figurki (i jedną dodatkową, niedostępną poza tym zestawem) -  "Rotting Octopus Crew". Zawiera on 14 figurek dostarczanych wraz z okrągłymi podstawkami plastikowymi o średnicy 25 mm. Cena to 200 PLN.
Dostępne są też zestawy zawierające tylko wybrane figurki: "Gobbosa Blakk Eye with Gnawer" (dwie figurki,  40 PLN); "Goblin Pirates Command Group" (3 figurki, 52 PLN); "Goblin Pirates Deck Cannon' (2 gobliny i armata, 52 PLN) oraz "Goblin Pirates Salty Dogs" (5 figurek, 60 PLN).
Kupujący któryś z tych zestawów może wybrać również podstawki kwadratowe o boku 20 mm, zamiast okrągłych o średnicy 25 mm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz