poniedziałek, 9 czerwca 2014

Heavy flamer from Bitsbox | Ciężki miotacz płomieni z Bitspudło

Bitsbox company has released resin 28 mm "heroic" scale weapon labelled as "Infantry Heavy Flamer". You can buy this new product for 3 USD. Model was sculpted by Mateusz "Matus" Gajos and Marek "cpt.Molo" Raczyński.

Firma Bitspudło rozpoczęła sprzedaż żywicznego modelu nowej broni w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Infantry Heavy Flamer". Cena nowości to 9 PLN. Autorami rzeźby są Mateusz "Matus" Gajos oraz Marek "cpt.Molo" Raczyński.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz