poniedziałek, 9 czerwca 2014

Metal shack assembly guide | Instrukcja składania metalowej budki

You can read assembly guide for a new cardboard model of Metal Shack on Najmita blog. Presented model is a part of much bigger Sci-Fi base, which will soon hit the market thanks to Baltazar Games company. Guide is written in Polish only.

Na blogu Najmita możecie zapoznać się z instrukcją montażu kartonowego modelu Metalowej Budki. Model ten stanowić będzie część znacznie większej Bazy Science-Fiction, która wkrótce trafi na rynek nakładem Baltazar Games.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz