poniedziałek, 9 czerwca 2014

Gothic KV-2 from MaxMini is almost finished | Gotycki KW-2 z MaxMini jest niemal gotowy

MaxMini company has shown a photo of its upcoming (upcoming for a very, very long time) Gothic KV-2 tank. According to the manufacturer, damaged moulds are made anew and all addons are finished too. So... will we see this resin tank soon?

Firma MaxMini pokazała zdjęcie swojego przygotowywanego (od bardzo, bardzo dawna) czołgu Gotyckiego KW-2. Według informacji producenta, odtworzono zniszczone formy i ukończono już wszystkie dodatki do tego modelu. Czyżby wkrótce rzeczywiście miał trafić do sprzedaży?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz