wtorek, 2 grudnia 2014

Sandoval Kain - Hi-Tech Miniatures presents new Exorcist | Sandoval Kain - Hi-Tech Miniatures wydało nowego Egzekutora

'Sandoval Kain' - that is the name of a new 28 mm 'heroic' scale resin miniature released today by Hi-Tech Miniatures company. This new miniature is supplied in five parts (body, left arm with pistol, right hand with cutlass, hat and gun) and with 25 mm scenic round base. You can buy it for 13.50 EUR.

"Sandoval Kain" - tak nazywa się najnowsza figurka żywiczna w skali 28 mm "heroic" firmy Hi-Tech Miniatures, która dziś trafiła do sprzedaży. Nowość to wieloczęściowy odlew (korpus, lewa ręka z pistoletem, prawa ręka z pałaszem, kapelusz i broń), dostarczana wraz z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Cena tej figurki to 13,50 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz