wtorek, 2 grudnia 2014

Preview of modular planters fromZEN Terrain | Szkice modularnych klombów z ZEN Terrain

ZEN Terrain is slowly building its range of small city sci-fi architecture. Producer has shown concept art for modular planters. You can see four pictures on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain powoli rozszerza swoją ofertę małej architektury miejskiej science-fiction. Producent pokazał na swoim profilu fejsbukowym szkice modularnych klombów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz