poniedziałek, 15 grudnia 2014

Kromlech offers some single models | Kromlech oferuje część modeli pojedynczo

Kromlech offers some of its models, which were previously available only as a part of bigger sets, as stand alone miniatures now - 'Orc with two-handed axe' (6.99 EUR); 'Orc Afrika Korps Squad Leader' (8.99 EUR) and 'Chaos Demon - Floating Horror' (9.99 EUR).
Producer offers some of its miniatures in models in special Christmas bundles too - check it here.

Firma Kromlech oferuje możliwość nabycia niektórych swoich modeli, dostępnych dotychczas jedynie w ramach większych zestawów, pojedynczo. W ten sposób można obecnie kupić figurki  'Orc with two-handed axe' (28 PLN); 'Orc Afrika Korps Squad Leader' (36 PLN) and 'Chaos Demon - Floating Horror' (40 PLN).
Producent oferuje także niektóre ze swych figurek i modeli w specjalnych zestawach świątecznych - pełny spis dostępny jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz