poniedziałek, 15 grudnia 2014

New Woods and Trees set from Terrains4Games | Nowe zestawy lasów i drzew z Terenów do Gier

Terrains4Games company offers three new sets of forests. First is labelled as 'Large Forest', it contains eight trees on stands, one objective marker and additional stand marking the area of Dense Coniferous Forest. You can buy this set for 13.50 EUR. Second of the new releases is labelled as 'Medium Forest'. This set consists of five trees on stands, one objective and additional marker of Forest. Price of this set is 7.50 EUR. The last set is labelled as 'Forests Set'. It consists of 3 large forest stand base, 8 medium forest stand base, 8 large trees, 8 medium trees, 8 small trees, 8 tiny trees and ten objective markers (barrels, boxes, chests or stones). Trees are made by Faller company. You can buy this set for 44.25 EUR.

Firma Tereny do Gier oferuje trzy nowe zestawy lasów. Pierwsza z nowości to "Las starter" - zestaw zawiera pięć drzewek na podstawkach, jeden marker celu oraz dodatkowy znacznik obszaru Gęstego Lasu Iglastego. Cena tego produktu wynosi 30 PLN. Drugi nowy zestaw to "Las starter (1)" - składa się on z ośmiu drzewek na podstawkach, markera celu oraz dodatkowego znacznika lasu. Można go kupić za 54 PLN. Ostatni zestaw, o nazwie "Las starter (1) (1)", zawiera trzy duże podstawki obszarów leśnych, osiem podstawek lasów średniej wielkości, osiem drzew dużych, osiem średnich, osiem małych i osiem bardzo małych, a także dziesięć markerów (beczułki, skrzynie, pudełka, kamienie). Drzewa wykonane są przez firmę Feller. Cena tego zestawu to 177 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz