sobota, 20 grudnia 2014

Cards for 'Norsgard' game | Karty do gry "Norsgard"

'Norsgard' game's Kickstarter website has been updated with progress report and file with the game cards for the remaining two factions. Beta rules of the game should be available early next month.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Norsgard" zamieszczono informację o postępie prac. Znalazł się w niej odnośnik do pliku zawierającego karty do gry dla dwóch pozostałych frakcji. Zasady beta gry będą dostępne na początku przyszłego miesiąca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz