poniedziałek, 3 listopada 2014

The end of basic line of 15 mm scale terrains from T4G | Koniec linii podstawowej terenów w skali 15 mm z Tereny do Gier

Terrains4Games company informs that Basic Line of its 15 mm scale laser cut HDF terrain models will be unavailable from the start of December. All terrains from this range are discounted till the end of November.

Firma Tereny do Gier poinformowała, że Linia Podstawowa laserowo ciętych modeli budynków w skali 15 mm przestanie być dostępna wraz z początkiem grudnia. Do końca listopada wszystkie modele z tej serii dostępne są w specjalnej, zniżkowej cenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz