poniedziałek, 3 listopada 2014

Further photo of upcoming ogres-gladiators from Werewoolf Miniatures | Kolejne zdjęcie nadchodzących ogrów-gladiatorów z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown on its Facebook profile further photo of upcoming miniatures of ogre-gladiators. This time we can see legs and torsos.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym kolejne zdjęcie przygotowywanych figurek ogrów-gladiatorów. Tym razem na fotografii widoczne są nogi i torsy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz