niedziela, 2 listopada 2014

Photos of new greens from Werewoolf Miniatures | Zdjęcia nowych rzeźb z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has shown further photos of new sculpts - heads of fantasy ogre-gladiators and new evil dwarves - Sons of Adremelech.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kolejne zdjęcia nowych rzeźb - głowy ogrów-gladiatorów oraz miniaturki złych krasnoludów - Synów Adremelecha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz