poniedziałek, 6 października 2014

Review of orc bits from Kromlech | Recenzja orkowych bitsów z Kromlecha

Tale of Painters website has published first part of a review of orc bits and miniatures produced by Kromlech. You can read it here.

Na stronie Tale of Painters ukazała się pierwsza część recenzji, omawiającej części do figurek i miniaturki orków produkcji Kromlecha. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz