poniedziałek, 6 października 2014

"The Green Alliance" update | Aktualizacja "Zielonego Sojuszu"

MaxMini company has updated its "The Green Alliance" Kickstarter website again, this time showing new concept art for orc hero gen. Smackton, movie with renders of another greenskin hero and publishing information about possibility of upping one's pledges after finish of the campaign, as some of the new miniatures will be added in the post-campaign phase. Check it here.

Firma MaxMini zaktualizowała jeszcze raz stronę kampanii kickstarterowej "Zielony Sojuszu". Tym razem pokazano kolejny szkic koncepcyjny orkowego bohatera, gen. Smacktona, film z renderami innego bohatera zielonoskórych, opublikowano również informację, o możliwości zwiększenia zadeklarowanej wpłaty po zakończeniu kampanii - zdecydowano się na to, bowiem kilka figurek powstanie dopiero po zakończeniu zbiórki. Pełny tekst informacji dostępny jest tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz