poniedziałek, 13 października 2014

Dwarfs from Norsgard - first sculpts | Krasnoludy z Norsgardu - pierwsze rzeźby

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a photos of first Dwarfs miniatures. There are two finished sculpts shown. Producer has also declared the date of start of Kickstarter campaign - it will begin on November 3rd.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" pojawiły się zdjęcia pierwszych figurek krasnoludów. Pokazane zostały dwie ukończone figurki. Producent gry określił również dokładną datę rozpoczęcia kampanii kickstarterowej - rozpocznie się ona 3 listopada.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz