poniedziałek, 13 października 2014

Chain Actions in "Pulp City" explained | Objaśnienie akcji powiązanych w "Pulp City"

Pulp Citizen blog has been updated with a text explaining new Chain Actions and Chain Activasions system from the upcoming "Pulp City Supreme Edition" game.

Na blogu Pulp Citizen opublikowany został artykuł, objaśniający działanie Akcji i Aktywacji Powiązanych ze zbliżającej się nowej edycji gry "Pulp City" - "Pulp City Supreme Edition".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz