wtorek, 14 października 2014

Greid concept art | Szkic koncepcyjny Greida

Siren Miniatures company has shown a new concept art for one of its upcoming miniatures - Greid from Redeemers regiment. You can see picture on company's Facebook profile.

Firma Siren Miniatures pokazała nowy szkic koncepcyjny kolejnej opracowywanej figurki - Greida z oddziału odkupicieli win. Szkic można obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz