sobota, 13 września 2014

Update of MaxMini's Kickstarter campaign | Aktualizacja kampanii kickstarterowej MaxMini

Website of MaxMini's Kickstarter "The Green Alliance" campaign has been updated again - this time you can watch a short movie showing bikes, new orc heads and unit cards. Check it here.

Na stronie kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz" firmy MaxMini pojawiła się kolejna aktualizacja - tym razem na krótkim filmie zaprezentowano motory, nowe głowy orków i karty jednostek. Film można obejrzeć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz