sobota, 13 września 2014

Update of "The Green Alliance" campaign | Aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz"

MaxMini has updated website of "The Green Alliance" campaign, showing mainly new 3D renders of upcoming vehicles. Campaign is still going strong, after just three days it already reached eleven stretch goals, with more then 12 200 GBP pledged. Next stretch goal waiting go be unlocked is labelled as "Airborne Squad".

Firma MaxMini dokonała aktualizacji strony swojej zbiórki społecznościowej "Zielony Sojusz", pokazując głównie kolejne rendery 3D nowych pojazdów. Zbiórka, prowadzona za pośrednictwem serwisu Kickstarter, radzi sobie znakomicie. W trzy dni zdołano zebrać ponad 12 200 GBP, co odblokowało jedenaście celów dodatkowych. Kolejnym z nich będzie "Drużyna powietrznodesantowa".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz