sobota, 27 września 2014

Upcoming card changes in "Warzone Resurrection" | Zapowiedź zmian w kartach do gry "Warzone Resurrection"

Prodos Games is considering some changes with advanced game of "Warzone Resurrection". Size of all cards will be standard, strategy/tactical and gear cards won't be available any more with squads and starter boxes (with exception of resource and stats cards) but they will be sold separately as full decks (faction desks probably). It will also add a oppurtunity of creation mini cards deck for squads in the future or campaign related desks. Publisher of the game would like to know players' opinion on this approcach. Check full information here.

Prodos Games rozważa wprowadzenie pewnych zmian w zaawansowanych zasadach gry "Warzone Resurrecion". Ujednoliceniu miałyby ulec wymiary wszystkich kart, które przestano by dodawać do zestawów startowych i zestawów oddziałów (z wyjątkiem kart zasobów i cech). Karty byłyby sprzedawane oddzielnie, w postaci kompletnych talii (prawdopodobnie dzielonych wg. frakcji). Dzięki temu możliwe byłoby tworzenie dodatkowych minitalii, poświęconych konkretnym oddziałom lub kampaniom. Wydawca chciałby poznać zdanie graczy - więcej na temat proponowanych zmian można przeczytać tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz