sobota, 27 września 2014

Consul Titus Helva from Hi-Tech Miniatures | Konsul Titus Helva z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature - "Consul Titus Helva". New miniature comes in five parts (body, left arm with scroll, right arm, rod and pennant) and is supplied with round 25 mm resin scenic base. Price of this new release is 7 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures wprowadziła na rynek nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - nosi nazwę "Consul Titus Helva". Figurka składa się z pięciu elementów (korpus, lewa ręka ze zwojem, prawa ręka, laska, zawieszka), jest dostarczana wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Cena nowości wynosi 7 EUR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz