poniedziałek, 15 września 2014

Owyn - concept art for redemeer dwarf | Owyn - szkic koncepcyjny figurki krasnoluda

Siren Miniatures has shown another concept art for one of its upcoming miniatures. Owyn is a dishonored dwarf with cut off beard. The only way to redeem is to find honor or death in battle.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejny szkic koncepcyjny jednej ze swych opracowywanych figurek. Owyn to zhańbiony krasnolud z odciętą brodą. Jedyną szansą na zmazanie hańby jest odzyskanie honoru lub śmierć w walce...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz