poniedziałek, 15 września 2014

Winter troopers from Puppets War | Drużyna żołnierzy w sprzęcie zimowym z Puppets War

Puppets War has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Winter Troopers". New set contains ten multi-part miniatures (including one pistol armed sergeant and nine rifle armed privates). You can buy this new release for 29 EUR.
Figures were designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.
Heads from this new release are also available separately as a "Winter Troopers Heads" set containing ten casts. You can buy it for 7 EUR. Heads were sculpted by AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Winter Troopers". Nowy zestaw zawiera dziesięć wieloczęściowych figurek, w tym sierżanta uzbrojonego w pistolet i dziewięciu żołnierzy uzbrojonych w karabiny. Cena tego zestawu to 29 EUR. Figurki zostały zaprojektowane przez AR, modele wyrzeźbili Maciej Powarunas oraz AR.
Głowy tych miniaturek dostępne są także oddzielnie w postaci zestawu "Winter Troopers Heads", zawierającego dziesięć żywicznych odlewów  w skali 28 mm "heroic". Cena tego zestawu to 7 EUR, autorem rzeźb jest AR.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz