środa, 17 września 2014

Large update of "Wolsung SSG" campaign | Duża aktualizacja kampanii gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has updated its "Wolsung SSG" finished Kickstarter campaign website, showing - for the first time - casted and painted miniatures from the new faction - The Scylla. One of the automobiles has been also shown in its resin, final form. There is also one new terrain model in the update - advertising column.
Some other miniatures are still being sculpted or in the early phase of work, so we can also see unfinished sculpt of Ghoul from Ven Rier Agents faction and coloured concept arts for The Scylla.

Firma Micro Art Studio zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG", pokazując - po raz pierwszy - odlane i pomalowane figurki nowej frakcji The Scylla. Na zdjęciach widoczny jest również jeden z zapowiadanych samochodów, odlany już w żywicy. Aktualizacja zawiera też zdjęcie nowego modelu terenu - kolumny ogłoszeniowej. Producent gry pokazał także niedokończoną jeszcze rzeźbę Ghoula z frakcji Ven Rier Agents oraz kilka pokolorowanych szkiców koncepcyjnych miniaturek The Scylla.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz