środa, 17 września 2014

Exosuit concept for "The Green Alliance" army | Szkic egzopancerza dla "Zielonego Sojuszu"

MaxMini company has shown a new concept art for one of its "The Green Alliance" army units - Orc Exosuit. New armour is heavily influenced by a look of American heavy bombers from WW2 period.
"The Green Alliance" Kickstarter campaign, which will last for 22 more days, has been backed by 150 people so far. Total amount of pledges is 16 328 GBP currently.

Firma MaxMini pokazała szkic koncepcyjny kolejnej jednostki "Zielonego Sojuszu" - Orkowego Egzopancerza. Wygląd nowego pancerza wzorowany jest w dużej mierze na amerykańskich ciężkich bombowcach  z okresu II wojny światowej. Kampania kickstarterowa "Zielony Sojusz" potrwa jeszcze 22 dni, dotychczas wpłaty na łączną sumę 16 328 GBP zadeklarowało 150 osób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz