piątek, 8 sierpnia 2014

Steampunk and Freebooter Orc Heads from Spellcrow | Steampunkowe i pirackie głowy orków ze Spellcrow

Spellcrow has released two new 28 mm "heroic" scale sets of orc heads - "Bulky Freebooters Orc Heads" and "Steampunk Orc Heads". Both sets contain ten resin parts in five different designs. Prices of new releases are identical - 8 EUR per set. All new bits were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży dwa nowe zestawy głów w skali 28 mm "heroic" - "Głowy wielkich/czarnych orków piratów" oraz "Orkowe głowy typu Steampunk". W obu zestawach znajduje się po dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach, ceny obu nowości są identyczne - 29 PLN za zestaw. Autorem wszystkich nowych rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz