piątek, 8 sierpnia 2014

New information about Polish partisans for "The Deluge" supplement | Nowe informacje na temat polskich partyzantów z "Potopu"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has made some clarifications about upcoming Polish partisans skirmish level force, which will be covered in upcoming "The Deluge" expansion. You can find more detailed information on Kickstarter campaign website, where publisher of the game gather funds to publish first major supplement for "BFaS".

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", zamieścił kilka nowych informacji dotyczących podjazdu polskich partyzantów, jaki znajdzie się w dodatku "Potop". Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie kampanii kickstarterowej wydawcy, który zbiera właśnie fundusze na wydanie "Potopu".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz