niedziela, 17 sierpnia 2014

Know Your Enemy - Transylvanians | Poznaj swojego wroga - Siedmiogrodzianie

Wargamer has updated its Kickstarter campaign of "The Deluge" website, publishing third pdf file from "Know Your Enemy" series  - this time it is all about Transylvanians. You may download English version of this text here.
Additionally, publisher of "By Fire and Sword" game has revealed a picture of Georg von Derflinger, commander of Brandenburgian division.

Wargamer zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej "Potopu", publikując trzeci plik pdf z serii "Poznaj swojego wroga". Tym razem tekst, który można pobrać stąd w języku polskim, traktuje o Siedmiogrodzianach.
Dodatkowo, wydawca "Ogniem i mieczem" zamieścił zdjęcie figurki Georga von Derfflingera, dowódcy dywizji branderburskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz